Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Křížkový Újezdec

O obci

Charakteristika území a přírodní podmínky

Obec Křížkový Újezdec s částí Čenětice se nachází v jihovýchodním sektoru Pražského metropolitního regionu. Podle členění územní prognózy vyššího územního celku (VÚC) se jedná o vnitřní příměstské území hlavního města Prahy - II. zónu. Tato zóna zahrnuje prstenec obcí po obvodě hlavního města Prahy, které jsou s hlavním městem spjaté a plní nebo ve výhledu mohou plnit funkci rozvojového území především pro bydlení.

Nadmořská výška místního regionu ležícího ve Středočeské pahorkatině se pohybuje od 420 m n.m. do 480 m n.m.

Katastrální území obcí Křížkový Újezdec a Čenětice leží v zemědělsky intenzivně využívané krajině, kde převažuje orná půda. V nivách podél potoků jsou louky a částečně pastviny. Lesní porosty jsou zde zastoupeny lesním masivem "Okrouhlík" na východní hranici a jinak pouze drobnými remízky podél potoků. Vrch v lese Okrouhlík (483 m) je nejvyšší místo v okolí, z něhož je pěkně daleký rozhled k údolí Sázavy a dále a Benešovsko a Neveklovsko. Celkově je možno hodnotit území jako chudé na zeleň.

Zdejší krajina je mírně zvlněná s údolími a prameništi několika potoků. Mezi Křížkovým Újezdcem a Čeněticemi prochází rozvodí mezi Vltavou a Sázavou. Významnou přírodní lokalitou jsou "Ovčáry", kde pramení potok Botič. Toto území je kvalifikováno jako biokoridor regionálního významu. V Křížkovém Újezdci pramení Kamenický (Čakovický) potok. Křížkový Újezdec leží v povodí Sázavy, Čenětice jsou v povodí Botiče.

Demografický a urbanistický popis

Obce Křížkový Újezdec i Čenětice nebyly nikdy sídlem šlechty ani církevních objektů. Byly založeny jako zemědělské poddanské obce s drobnými hospodářskými dvory a staveními okolo návsi na průjezdové komunikaci. Počet osídlených nikdy nepřekračoval hodnotu okolo 100 lidí. Drobnější zástavba na krajích obce pravděpodobně pochází z doby raabizační parcelace v 18. století.

Ačkoli zemědělská výroba byla po celou historii obce dominantní, dochází v současnosti k nárůstu počtu obyvatel dojíždějících za prací do okolních rodících se průmyslových center.

Ve 20. století se začala rozvíjet výstavba mimo původní náves, především v severní části obce.

Koncem minulého století měly Čenětice a Křížkový Újezdec celkem 24 domů. Po I. světové válce 38 domů. V roce 1948 zde bylo postaveno celkem 48 domů, s počtem trvale hlášeného obyvatelstva v Čeněticích

73 a v Křížkovém Újezdci 128. Poštovní úřad byl v té době v Jesenici a stanice SNB ve Velkých Popovicích a v Kamenici. V době socializace vesnice zde došlo stejně jako u většiny obcí k migraci obyvatel do měst a k poklesu trvale bydlících obyvatel.

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991, aktualizovaných pro rok 1997 žilo v obou sídlech 139 obyvatel, z toho v Čeněticích 33 a v Křížkovém Újezdci 106 obyvatel. Trvale obydlených bytů vesměs v rodinných domcích bylo v Čeněticích 11 a v Křížkovém Újezdci 38. V lokalitě Ovčáry byly v roce 1997 evidovány 4 rekreační objekty.

K 1. březnu 2001 žilo v obou částech obce v 64 domech celkem 137 trvale hlášených obyvatel, z toho 63 mužů a 74 žen.

Návrhy na rozvoj území se týkají především ploch pro výstavbu rodinných domků, rozšíření zemědělské farmy a technické infrastruktury.

Jako první obec na okrese Praha - východ se Křížkový Újezdec pustil do komplexních pozemkových úprav v katastrálním území.

Občanská vybavenost

Z hlediska širších vztahů se kromě spádovosti k Praze uplatňuje vazba na rychle se rozvíjející Kamenici, která je sídlem příslušného stavebního úřadu a obyvateli Křížkového Újezdce je využívána zdejší základní a vyšší občanská vybavenost.

Obecní úřad sídlí v budově bývalé kampeličky nacházející se v Křížkovém Újezdci Je samozřejmě v majetku obce. Obchod, který zajišťuje základní služby pro obyvatele obce, je umístěn v Křížkovém Újezdci v budově, kde sídlí obecní úřad.

Hřbitov založený v roce 1920 je v blízkosti obce Křížkový Újezdec, u silnice směrem na Petříkov, mimo zastavěnou část obce. Do zřízení hřbitova se převážně pohřbívalo na hřbitově ve Velkých Popovicích.

V Čeněticích je budova bývalé obecné malotřídní školy, která již (od roku 1980, kdy byla uzavřena) neplní svoji funkci a nyní je zde umístěn jeden obsazený byt. V budoucnu by měla být tato budova přestavěna a objekt, který je v majetku obce, dále využit.

Děti z obou částí obce dojíždí do základní školy v Kamenici.

V Křížkovém Újezdci v současné době není žádné sportoviště. Obec má předjednán výkup pozemků na výstavbu sportovního areálu pro umístění fotbalového hřiště, tenisového kurtu, hřiště pro nohejbal, volejbal a dětského hřiště. Areál má být na rozloze cca 1,4 ha oplocen, se souvislou vzrostlou zelení a vybudován včetně kabin a sociálního zařízení.

Obce samy nemají takřka žádnou občanskou vybavenost - vzhledem k jejich velikosti a systému tzv. střediskových obcí zde v minulých letech ani nebyla plánována.

Proto v podstatě začínají svoji základní vybavenost budovat od začátku.

Obce prozatím nemají vybudovánu plynofikaci, kanalizaci ani ČOV.

Zásobování zemním plynem lze řešit s výhledovou koncepcí Středočeské plynárenské, a.s., a to zatím pouze pro Křížkový Újezdec, přestože jižní okraj katastrálního území obce protíná VTL plynovod (zemní plyn) do Strojmetalu Kamenice, není však pro potřeby obce použitelný.

Zásobování pitnou vodou obec řeší - do Křížkového  Újezdce je přiveden vodovod, během dubna roku 2009 i do  Čenětic. Je budován v rámci vodovodu KAMENICKO.

V obci není řešena žádná systémová kanalizace. Kanalizace v obci je ve fázi přípravy dokumentace. Do budoucna se navrhuje samostatná čistírna odpadních vod pro Čenětice, kde recipientem má být potok Botič, a pro Křížkový Újezdec, kde má byt recipientem Kamenický (Čakovický) potok.

Podél zastavěného území Čenětic a Křížkového Újezdce v severojižním směru je položen kabel dálkového vedení, kde byla v roce 1997 položena podél původního kabelu nová trasa. Od Čenětic směrem na východ odbočuje další větev, procházející lesem k jihu do Petříkova.

Katastrálním územím obce prochází od severozápadu k jihovýchodu páteřní vrchní vedení VVN 22kV, které napájí obec elektrickou energií.

Na území obce není žádná povolená skládka.

Kulturní a osvětová činnost v obci

V obci v současné době velmi aktivně pracuje "Sbor dobrovolných hasičů". Kromě své hlavní náplně požární ochrany a prevence, pořádá také každoročně zábavu a hasičské soutěže pro děti i pro dospělé. Každé léto členové sboru dobrovolných hasičů pořádají pobyt s dětmi v přírodě u Sázavy.

Budova hasičské zbrojnice je v Čeněticích i v Křížkovém Újezdci. V Čeněticích je v přízemí umístěna garáž a v patře klubovna.

Funkci požární nádrže plní rybník v centru obce Čenětice i Křížkový Újezdec.

Od roku 1974 je v obci vedena kronika.

Podnikání v obci

V obci Křížkový Újezdec sidlí dvě truhlářské dílny, maloobchod. V Čeněticích má sídlo stavební firma.

Podle rozboru současného stavu je v katastrálním území Křížkový Újezdec 27 vlastníků zemědělské půdy, z nichž 4 vlastníci přímo hospodaří. Zhruba na 50% půdy hospodařilo ZD Modletice. Na jižním konci obce Křížkový Újezdec je situována zemědělská účelová výstavba. Je zde halový seník, který byl v užívání ZD a velkokapacitní kravín, který společně s přilehlými pastvinami získal v restituent.

Komunikace

Katastrálním územím prochází jediná páteřní komunikace spojující směrem na severo-východ Radějovice a Olešky a směrem východním přes sousední Petříkov vede do Velkých Popovic. Nejkratší spojení do spádové obce Kamenice a do Prahy je připojení na silnici II/603 Praha - Benešov u Mandavy.

Územím ani v jeho blízkosti neprochází žádná železniční trať ani vlečka a nenalézá se zde žádná letištní plocha.

Čeněticemi a Křížkovým Újezdcem prochází trasa cyklistické stezky Praha - Vídeň, která prochází z Petříkova do Čenětic po silnici III. třídy č. 00326.

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ČEZ info

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
skoro jasno 23 °C 13 °C
pátek 26. 7. polojasno 26/13 °C
sobota 27. 7. jasno 31/16 °C
neděle 28. 7. slabý déšť 20/15 °C

Obec Křížkový Újezdec

26. 11. 1349
1. zmínka
314
obyvatel
​​​
zvoničky
​​​
rybník
​​
hasiči
​​
Pramen Botiče

Projekty podpořené dotacemi


nahoru